Wieczorne uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczęły się od Liturgii Światła, gdzie nastąpiło poświęcenie ognia, zapalenie i uroczyste wniesienie paschału. Następną częścią było podniosłe odśpiewanie przez o.Andrzeja  – Orędzia Wielkanocnego a po nim dłuższa liturgia słowa. Homilię, wygłosił o.Wiesław mówił m.in. „W tę świętą Noc stajemy tutaj, w tej świątyni, w tym centrum naszego życia wspólnotowego naszej parafii, stajemy aby jeszcze raz ogarnąć wielkie bogactwo liturgii, tej liturgii, którą nazywamy Liturgią Paschalną”… mówił dalej „Drodzy Bracia i Siostry, to Jezus Chrystus, ten który przeszedł, śmierć zwyciężył, szatana, powstał żywy z grobu i żyje. To On który mówi o sobie Jam jest Drogą, Prawdą i Życiem, Jam jest Światłem Świata, Jam jest Dobrym Pasterzem, to on rzuca most, rzuca ten most nad ogromem morza zła, cierpienia, grzechu, zniewolenia człowieka, rzuca pomost aby człowiek  mógł przejść na ten drugi brzeg, na ten brzeg z którego widać już widać blask światła, blask światła pełni życia, zmartwychwstania, zmartwychwstania także i naszego”…  Po kazaniu nastąpiła Liturgia Chrzcielna małej Łucji. Po komunii św. przy śpiewie i dźwiękach dzwonów wyszliśmy w procesji wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem. Zdjęcia poniżej

« 1 z 3 »