Oddaj krew – informacja

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zwraca  się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpropagowaniu wśród parafian  informacji o zmianach godzin rejestrowania Dawców Krwi w Terenowych  Oddziałach RCKiK w Legnicy, Lubinie i Głogowie. Wychodząc Więcej…