Wspólnota Żywego Różańca

 

Opiekun: o. Łukasz Wójcik CSsR

Lider: Barbara Wołczyńska

Wspólnota podejmuje inspirację Sługi Bożej Pauliny Jaricot z początku XVIII wieku. Pragnęła ona, aby możliwie jak najwięcej osób wprowadzić w codzienną modlitwę różańcową. Zaproponowała zgromadzenie się wielu osób we wspólnoty zwane różami różańcowymi, z których każda zobowiąże się do modlitwy jedną tajemnicą różańca każdego dnia. W ten sposób dwadzieścia osób (wtedy przed reformą różańca wystarczało piętnaście osób) codziennie odmawia cały różaniec. Wspólnota Żywego Różańca składa się z szeregu róż różańcowych, a jej członkowie gromadzą się na Eucharystii w każdą 1-szą niedzielę miesiąca o godz. 12.30, w której spełniają funkcje liturgiczne. Po Mszy św. spotykają się na wymianie tajemnic różańcowych i wyznaczeniu intencji modlitwy na najbliższy czas.