Oaza

 

Moderator: o. Krzysztof Wąsiewicz CSsR

 

Animatorzy: Szymon Parowicz, Joanna Drozd, Anna Arendt, Dagmar Stepień, Paulina Pawlaczyk

„Oaza” jest wspólnotą młodzieży od gimnazjum aż po maturę. Jest miejscem dla każdego młodego człowieka, który pragnie czegoś więcej od życia. Na „Oazie” może on znaleźć sens codziennego zmagania się, które często przypomina burzę na morzu. Uczy się, czym jest przyjaźń, a przede wszystkim odkrywa Boga, który jest bezpiecznym schronieniem. Jako duszpasterstwo młodzieży angażujemy się w wiele wymiarów życia parafialnego. Naszym centrum jest niedzielna Eucharystia o godzinie 18.00. Formację w duszpasterstwie podejmujemy według drogi wytyczonej przez Ruch Światło-Życie.  Spotkania formacyjne odbywają się w każdy piątek o godzinie 19.15 i są prowadzone przez animatorów, a nad całością czuwają moderatorzy. Podsumowaniem każdego roku formacji jest wyjazd w wakacje na rekolekcje oazowe.