Kancelaria parafialna

KANCELARIA PARAFIALNA

Godziny otwarcia:

wtorek, czwartek

10.00-12.00 (oprócz wakacji)

   16.00-18.00

sobota 10.00-12.00

tel.: 76 834 26 82

Uwaga !!! W sytuacjach losowych kancelaria parafialna czynna o każdej porze.

 

Kancelaria przyjmuje w sprawach:

 • związanych z przyjmowaniem Sakramentów Świętych (np. chrzest, małżeństwo),
 • wydawania zaświadczeń, pozwoleń,
 • formalności pogrzebowych (również poza godzinami otwarcia),
 • zgłaszania intencji mszalnych (w tym także „gregoriańskich”),
 • wszelkich innych związanych z życiem parafii.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Chrztu dzieci udzielamy:

 • w II, III i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.30.

Aby ochrzcić dziecko, należy:

 1. Zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu, przynosząc następujące dokumenty i dane:
 • dowód osobisty zgłaszającego,
 • akt urodzenia dziecka z USC,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka,
 • dane rodziców (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • zgodę proboszcza parafii miejsca zamieszkania, jeśli jest inna.
 1. Wybrać rodziców chrzestnych. Rodzice chrzestni powinni być wierzącymi i praktykującymi katolikami, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Jeżeli są małżeństwem, to wymagany jest ich ślub kościelny. Należy dostarczyć następujące dane i dokumenty dot. rodziców chrzestnych:
 • zaświadczenie od proboszcza/ów/ swojej/ich/ parafii, że są godni tej funkcji,
 • dane chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).
 1. Ponadto:
 • od rodziców i chrzestnych oczekujemy udziału w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się w piątek przed drugą niedzielą miesiąca o godz. 19.00 w kościele,
 • rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania, aby byli w pełni przygotowani do udziału w celebracji chrztu św.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Do kancelarii parafialnej należy zgłosić się co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa – jest to minimalny czas niezbędny na spokojne zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Należy zachęcać, aby rezerwacji terminu ślubu dokonać znacznie wcześniej, zwłaszcza jeśli sakrament małżeństwa planowany jest w czasie, w którym wielu planuje ślub kościelny.

Należy zgłosić się do kancelarii parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (ważne jest nie tyle zameldowanie, co faktyczne zamieszkanie przez dłuższy okres). W przypadku zamiaru zawarcia małżeństwa na terenie innej parafii, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej – jest ona kanonicznie wymagana do ważnego zwarcia sakramentu małżeństwa.

W kancelarii parafialnej zostanie spisany protokół przedślubny, którego celem jest wykluczenie przeszkód do zawarcia małżeństwa. Do spisania protokołu przedślubnego wymagane jest okazanie dowodu tożsamości.

Ponadto będzie trzeba zgromadzić następujące dokumenty:

 • świadectwo chrztu narzeczonego i narzeczonej z adnotacją o stanie wolnym (nie starsze niż 3 miesiące),
 • świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły średniej,
 • świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. „kurs” przedmałżeński),
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego z adnotacją o stanie wolnym w trzech egzemplarzach (ważne 6 miesięcy),
 • zaświadczenie o udziale w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej,
 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych (prośbę o wygłoszenie zapowiedzi otrzymuje się w kancelarii parafialnej).

Ponadto potrzebne będą dane personalne świadków (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Świadkiem sakramentu małżeństwa może być osoba pełnoletnia, która będzie zdolna zaświadczyć w sposób wiarygodny o zawartym małżeństwie. Wypada, aby była wierzącym i praktykującym katolikiem, choć nie jest to wymóg kanoniczny.

W ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa uczestniczą w katechezach przedmałżeńskich (potocznie zwanych „kursem przedmałżeńskim”), a zaświadczenie o ich ukończeniu powinno być dołączone do protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej.

Przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa narzeczeni są zobowiązani do wzięcia udziału w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej. Mogą skorzystać z poradni rodzinnej działającej przy parafii św. Klemensa w Głogowie. Do Poradni Rodzinnej należy zgłosić się nie później niż 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Zajęcia prowadzi i informacji udziela p. Agnieszka Hass, tel.: 695 424 002.

POGRZEB KATOLICKI

Troska o należyty pogrzeb chrześcijański jest sposobem wyrażenia szacunku dla zmarłych, jak również świadectwem wiary w życie wieczne. Pogrzebowi osób wierzących przewodzi kapłan katolicki.

Prosząc o obecność kapłana na pogrzebie kogoś ze swoich bliskich, należy dostarczyć do kancelarii parafialnej następujące dokumenty i dane:

 • uzgodnienie terminu Mszy św. i pogrzebu z zakładem pogrzebowym,
 • akt zgonu zmarłego z USC,
 • zezwolenie proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego, jeśli mieszkał poza parafią, w której pogrzeb ma się odbyć,
 • zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego sakramentów, jeśli zmarł w szpitalu.

Warto pamiętać, że składana przy okazji pogrzebu ofiara na potrzeby kościoła parafialnego jest nie tyle „zapłatą” za wykonanie obrzędów pogrzebowych przez kapłana, co raczej ofiarą składaną w imieniu zmarłego, jako jego ostatni dar składany dla Kościoła.