Historia klasztoru i parafii Redemptorystów w Głogowie

 • 18. 12. 1924 r. – Przybycie Redemptorystów do Głogowa. Rozpoczęcie pracy w parafii kolegiackiej.
 • 11. 11. 1925 r. – Inauguracja i kanoniczne przekazanie placówki Zgromadzeniu Redemptorystów. Placówkę przejęli: O. Andris Hermann i O. Franciszek B. Klein.
 • 07. 11. 1926 r. – Wizytacja kanoniczna Kard. Bertrama
 • 10. 11. 1926 r. – Decyzja Kardynała o lokalizacji obiektu nowego klasztoru i kościoła w rozbudowującej się dzielnicy południowo – zachodniej miasta.
 • 05. 01. 1927 r. – Przeniesienie O. Andrisa na stanowisko Konsultora Prowincjonalnego do Bonn – Przybycie O. Gluchnika z Gliwic. Dokończenie sprawy nabycia parceli pod budowę, sporządzenie planów oraz budowa.
 • 18. 07. 1927 r. – Podpisanie kontraktu na zakup działki pod budowę.
 • 03. 05. 1928 r. – Rozpoczęcie prac budowlanych klasztoru i kościoła.
 • 10. 06. 1928 r. – Położenie kamienia węgielnego.
 • 01. 10. 1928 r. – Planowane zakończenie budowy klasztoru.
 • 01. 11. 1928 r. – Planowane zakończenie budowy kościoła.
 • 09. 12. 1928 r. – Poświęcenie klasztoru i kościoła. Aktu tego dokonał Abp. Wrocławski Kard. Dr Adolf Bertram.
 • 1929-1935 r. Organizacja pracy duszpasterskiej.
 • 08. 05. 1939 r. – Powołanie Ojców do służby wojskowej
 • 1.12 – 08. 1943 r. – Zajęcie klasztoru (dom dziecka, sierociniec, ochronka, przytułek dla dzieci i starców).
 • 04. 03. 1945 r. – Zajęcie klasztoru przez wojsko niemieckie.
 • 17. 03. 1945 r. – Spalenie kościoła i klasztoru.
 • 29. 03. 1945 r. – Wysiedlenie Ojców z klasztoru.
 • 07. 07. 1945 r. – Powrót Ojców do klasztoru rozpoczęcie odbudowy klasztoru i kościoła.
 • 20. 06. 1946 r. – Przybycie z Krakowa pierwszego polskiego redemptorysty O. Zielińskiego.
 • 30. 10. 1946 r. – Przybycie O. Stanisława Greli.
 • 1946 r. – 1950 r. – Odbudowa spalonego klasztoru i kościoła.
 • 26 X 1958 r. – utworzenie parafii pw. ś.w Klemensa na mocy dekretu ks.biskupa Kominka – Ordynariusza wrocławskiego
 • 1987 r. – 1996 r. – Budowa nowego klasztoru. * 1996 r – Poświęcenie nowego klasztoru
 • 01. 03. 2001 r. – Rozpoczęcie prac przy wykończeniu drugiej części klasztoru
 • 10. 03. 2001 r. – Rozpoczęcie jubileuszowych obchodów ku czci św.Klemensa.
 • 14. 03. 2001 r. – Jubileuszowa Nowenna do M. B. N. P. i poświęcenie figury Matki Bożej w grocie przed kościołem.
 • 15. 03. 2001 r. – Uroczyste obchody 250 – lecia urodzin św. Klemensa Hofbauera, patrona kościoła i klasztoru.
 • 05. 2001 r. – Remont organów w kościele * 06. 2001 r. – Remont rozmównic w klasztorze
 • 15. 06. 2001 r. – Rozpoczęcie prac remontowych ogrzewania w kościele
 • 08. 2001 r. – Remont i modernizacja zakrystii
 • 11. 10. 2001 r. – Rozpoczęcie renowacji prezbiterium
 • 24. 12. 2001 r. – Oddanie do użytku nowego prezbiterium * 01. 2002 r. – Renowacja bocznych ołtarzy, oraz umieszczenie w jednym z nich nowego obrazu M. B. N. P.
 • 03. 2002 r. – Rozpoczęcie prac przy kaplicy Matki Bożej Fatimskiej i utworzenie nowych miejsc spowiedzi św.
 • 03. 06. 2002 r. – Pierwszy festyn parafialny z okazji Dnia Dziecka.
 • 06. 2002 r. – Naprawa kanalizacji i centralnego ogrzewania w starym klasztorze
 • 07. 2002 r. – Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych dla Centrum Młodzieżowego formacji duchowej
 • 08. 2002 r. – Odnawianie korytarzy w klasztorze
 • 2004 r. Zmiana wystroju prezbiterium – umieszczenie krzyża z figurami Matki Bożej i św. Jana
 • 03.2005 r. remont i zmiana wystroju lewej nawy bocznej – powstanie ołtarza wieczystej adoracji wraz z obrazem miłosierdzia Bożego
 • 04.2005r. remont i zmiana wystroju prawej nawy bocznej – powstanie tronu – ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 05.2005 r. adaptacja pomieszczeń w starym klasztorze na jadłodajnię.
 • 10.11.2005r. – remont schodów wejściowych do kościoła.
 • 20.11.2005r. uruchomienie parafialnej strony internetowej pod adresem www.klemens.glogow.pl
 • maj – sierpień 2007 – remont dachu na kościele – pokrycie blachą miedzianą i wymiana więźby dachowej
 • październik 2007 – malowanie wnętrza kościoła
 • 19-10-2007 otwarcie świetlicy socjoterapeutyczna przy wsparciu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „A jutro?” oraz z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień.
 • kwiecień 2008 – malowanie zewnętrznej fasady kościoła
 • 13-15 czerwca 2008 – uroczystości 50 – lecia parafii
 • 23-26.11.2014 Renowacja Misji św.
 • 05.03.2015 – Peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
 • 09.11.2015 – Peregrynacja ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w rodzinach naszej parafii.
 • 05.06.2016 – Uroczystość prymicji naszego parafianina o.Tomasza Mikołajczyka CSsR
 • 19.06.2016 – Wielki festyn rodzinny z okazji Dnia Ojca
 • 28.08.2017 – I Wielka Majówka Rodzinna w Parafii św. Klemensa
 • 14.01.2018 – Poświęcenie nowego ronda im. św. Klemensa przy naszym kościele
 • 19.05.2018 – Wystawa w Muzeum pt: „REDEMPTORYŚCI. 90 LAT KOŚCIOŁA. 60 LAT PARAFII”.
 • 10.06.2018 – II Piknik Rodzinny św.Klemensa
 • 06..07.2018 – rozpoczęcie remontu posadzki i budowy nowych organów
 • 16.09.2018 – dziękczynny koncert organowy za udane remonty w kościele
 • 15.10.2018 – Jubileusz 90-lecia poświęcenia kościoła i 60-lecia parafii św.Klemensa
 • 24.11.2018 – Oaza św.Klemensa 1981-1989 – spotkanie po latach
 • 09.06.2019 – III Piknik Rodzinny św.Klemensa