Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla dorosłych osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Telefon zaufania adresowany jest przede wszystkim do osób skrzywdzonych wykorzystywaniem seksualnym – czy to obecnie, czy w przeszłości – oraz do ich najbliższych. Otwarty jest również na osoby, dla których te grzechy ludzi Kościoła stały się zgorszeniem i przyczyną utraty zaufania do całej wspólnoty wiary.

telefon wsparcia 800 280 900

Inicjatywę tworzą świeccy katolicy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez przedstawicieli Kościoła. Czujemy się odpowiedzialni za osoby doświadczone przemocą seksualną i za nasz Kościół – dlatego chcemy zrobić, co w naszej mocy, aby pomóc osobom pokrzywdzonym.

„Zranieni w Kościele” to inicjatywa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie (www.kik.waw.pl), Laboratorium „Więzi” (www.wiez.pl) oraz Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu (www.pracowniadialogu.pl).

Współpracujemy także ze specjalistycznymi instytucjami: Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Stop Przedawnieniu oraz z wybranymi psychologami, terapeutami, duszpasterzami i prawnikami.

Rzeczywiste dobro Kościoła to dobro osób skrzywdzonych, a nie ochrona wizerunku instytucji. Osoby zranione potrzebują wysłuchania i wsparcia, by móc wypowiedzieć własny ból we wspólnocie wiary. Potrzebują również profesjonalnego wsparcia, które chcemy im zapewnić.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem papieża Franciszka i Konferencji Episkopatu Polski osobom pokrzywdzonym przez duchownych należy się „nasza wdzięczność za wielką odwagę”, gdy zgłaszają doznaną krzywdę. Jesteśmy – jeśli zajdzie taka potrzeba – gotowi im w tym pomóc.

informacje w załączonych plikach -> Zranieni w Kosciele (1) Zranieni w Kosciele (2) Zranieni w Kosciele (3)