ŚDM Panama – relacja uczestników

34 Światowe Dni Młodzieży zakończyły się dwa tygodnie temu, a dzisiaj mieliśmy okazje posłuchać świadectw  uczestników tych spotkań – trzech naszych parafian. Podzielili się z nami swoimi przeżyciami, opowiadali o miejscach gdzie mieszkali, o gościnności panamczyków. Najważniejszym punktem było spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem wraz 800 tysięcznym tłumem młodych ludzi Więcej…

Konkurs wiedzy o redemptorystach

Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży męskiej z gimnazjów i szkół średnich (wiek od 15 lat). Podstawową lekturą do przygotowania się jest książka „Tyś mój. Wybrani, by głosić Obfite Odkupienie”, zawierająca życiorysy świętych i błogosławionych redemptorystów. (Książkę można nabyć u o. Artura lub o. Witolda – inf. poniżej). Konkurs odbędzie się Więcej…

Propozycje na wakacje 2017

Zapraszamy do udziału w Redemptorystowskich Dniach Młodzieży w dniach 10-15 lipca w Tuchowie. Redemptorystowskie Dni Młodzieży (RDM) to spotkanie młodych ludzi z parafii prowadzonych przez redemptorystów w Polsce. Zwykle dołącza też młodzież spoza parafii redemptorystowskich, zaproszona przez swoich znajomych. Idea tych spotkań związana jest z organizowanymi co 3 lata Europejskimi Więcej…

Bierzmowanie – 11.05.2016

W bardzo uroczystej oprawie zewnętrznej odbyła się uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez 100-osobową grupę. Wśród przystępujących do bierzmowania największą część stanowiła młodzież trzecich klas gimnazjalnych. Ponadto do przyjęcia sakramentu przystąpiła grupa osób dorosłych, która przygotowywała się w ramach katechumenatu dorosłych. W pierwszej części Mszy św. przedstawiciele rodziców zwrócili się do Więcej…