Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew,

za dary nieskończone wielbimy Cię

 

Zapraszamy na drugą edycję Głogowskiego Wieczoru Chwały. Dobre przyjęcie ubiegłorocznego koncertu, w którym uczestniczyło wielu głogowian i mieszkańców pobliskich miejscowości, utwierdziło nas w przekonaniu, że w tym roku warto się spotkać po raz kolejny. Bądźmy razem w Głogowie na Bulwarze Nadodrzańskim w Boże Ciało, tj. 31 maja 2018 o godz. 20.00.

Uroczystość Bożego Ciała w Polsce to wyjątkowa, wielowiekowa tradycja barwnych procesji wędrujących ulicami wsi, miast i miasteczek do ołtarzy ozdobionych brzózkami, to pochód feretronów i chorągwi łopoczących na wietrze, to dziewczynki w bieli sypiące kwiaty przed Jezusem niesionym w złotej monstrancji.

«Zostań z nami Panie, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił» Łk 24,29.

Pragniemy spotkać się wieczorem tego dnia na Bulwarze Nadodrzańskim w Głogowie podczas koncertu uwielbienia. Na scenie wystąpią głogowscy muzycy i artyści. Wykonają utwory znane i mniej znane w pięknych aranżacjach. Wspólny śpiew i radosne świętowanie chcemy uczynić modlitwą i uwielbić Boga za Jego obecność pośród nas w Eucharystii.

Włączając się w temat roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” chcemy prosić o doświadczenie obecności i przemieniającej mocy Ducha Świętego. Pragniemy, by Duch, który umacnia miłość, zstąpił do naszych serc, do naszych rodzin i miejsc pracy. Niech umocni naszą wiarę, abyśmy z nową siłą mogli wyznać Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

Prosimy o modlitwę o dobre owoce Głogowskiego Wieczoru Chwały. Po zakończeniu koncertu zachęcamy do wspólnego przejścia do kościoła Bożego Ciała na dalsze uwielbienie.

Zapraszamy na to szczególne spotkanie całe rodziny, młodszych i starszych!